wtorek, 3 maja 2011

38. Polska, Warszawa


       Cudna Warszawa od Lidki. Może na wakacje uda mi się tam pojechać i coś przywieźć na wymianę. ; )
      Barbakan został wzniesiony około 1548 roku w pasie warszawskich murów obronnych na przejściu ze Starego do Nowego Miasta. Projektantem budowli był architekt Jan Baptysta Wenecjanin. Wraz z pobliską Bramą Łazienną i Basztą Prochową tworzył tzw. Bramę Zakroczymską.  Już w chwili jego wybudowania barbakan był anachroniczny i nie spełniał ważniejszych funkcji obronnych, głównie wskutek rozwoju artylerii. Tylko raz w swej historii uczestniczył w obronie Warszawy – podczas potopu szwedzkiego.
      W XVIII w. barbakan częściowo rozebrano, a w XIX w. jego pozostałości włączono w obręb nowo wybudowanych w jego miejscu kamienic. W latach 1937-1938, pod kierownictwem Jana Zachwatowicza zrekonstruowano fragment murów oraz zachodnią część mostu Barbakanu dzięki wyburzeniu stojącego w tym miejscu domu.
 

      Od dzisiaj do każdej kartki będę dodawał zdjęcie znaczka. A, tak dla urozmaicenia. ; )

       Kartka przebyła 136 km w ciągu 2 dni.

Brak komentarzy: