niedziela, 26 czerwca 2011

68. Niemcy, Braunschweig                    TYC od Sonji. Co prawda podziękowania za wysłanego offa, jendak to nie mój tym. Nie trawię multiviewów. Chociaż... lepszy rydz niż nic. :)
                    Istniejące od IX wieku miasto Braunschweig, dopiero w 200 lat później, od momentu gdy ustanowił je za swoja główną rezydencje książę Henryk Lew, stało się głównym ośrodkiem regionu. Henryk Lew wybudował tu katedrę i zamek a przed nim ustawił pomnik lwa, który  na zawsze pozostał symbolem miasta. W XIV wieku Braunschweig  przystępuje do związku Hanza a jego niezależność trwa do 1671 roku. W latach 1681 do 1754  powstają w Braunschweig-u  targi o wielkim znaczeniu, budynek opery, uniwersytet techniczny, oraz pierwsze w Niemczech muzeum. W roku 1753  zostaje znowu głównym miastem regionu. W czasie wojny 7- letniej w latach1757 i 1758 znajduje się pod władaniem francuskim, a w okresie od 1807 do 1813 stanowi departament Królestwa Westfalii. W 1830 roku w czasie rewolucji przeciwko cesarzowi Karolowi II ulega  spaleniu  pałac, który jednak w następnych latach zostaje odbudowany. W 1890 roku Braunschweig liczy już  100 tysięcy  mieszkańców.  Po pierwszej wojnie  i rewolucji  następuje  rezygnacja cesarza Ernsta  Augusta. Od 1930 roku rozwija się narodowy socjalizm a w lutym 1932 roku Adolf  Hitler z pomocą Braunschweigu otrzymuje niemieckie obywatelstwo. Klęska faszystów  prowadzi do ogromnego zniszczenia miasta, szczególnie w czasie nalotów w październiku 1944 roku.  Od 1946 roku następuje szybka odbudowa z wojennych zniszczeń. Obecnie Braunschweig jest  drugim co do wielkości miastem w Dolnej Saksonii i prężnym ośrodkiem przemysłowym, handlowym, naukowym i kulturalnym.

Kartka przebyła 581 km w ciągu 6 dni.

Brak komentarzy: