piątek, 14 października 2011

107. Polska, Toruń


I oto mamy piękne ujęcie na starówkę toruńską (Ul. Kopernika), która została wpisana na listę UNESCO. Najbardziej widoczny dla nas budynek, znajdujący się po środku pocztówki to prawdopodobnie miejsce narodzin Kopernika. Jest to zespół 2 późnogotyckich kamienic z końca XV w., przebudowanych w XIX w. i rekonstruowanych w latach 1960-1963. Kamienica ta stanowi przykład toruńskich, gotyckich kamienic kupieckich typu hanzeatyckiego. Obecnie oba budynki pełnią funkcję Muzeum Okręgowego.

Brak komentarzy: