wtorek, 31 stycznia 2012

154. Australia, Kangaroo with beer


A kangaroo is a marsupial from the family Macropodidae (macropods, meaning 'large foot'). In common use the term is used to describe the largest species from this family, especially those of the genus Macropus, Red Kangaroo, Antilopine Kangaroo, Eastern Grey Kangaroo and Western Grey Kangaroo. Kangaroos are endemic to the country of Australia. The smaller macropods are found in Australia and New Guinea.

Kangurowate to rodzina torbaczy z rzędu dwuprzodozębowców. Jest drugą pod względem liczby gatunków rodziną torbaczy. Obejmuje ponad 50 gatunków zwierząt nazywanych powszechnie kangurami, czyli zwierzętami o silnych tylnych nogach i długim, mocnym ogonie, poruszających się skokami. Samice kangurów nazywane są kangurzycami. W klasyfikacji zoologicznej kangurami nazwano kilka gatunków z rodzaju Macropus, a oprócz kangurów do rodziny Macropodidae zaliczane są walabie, drzewiaki, pazurogony, filandry i pademelony. Wcześniej zaliczano również gatunki obecnie wyodrębniane do kanguroszczurowatych.

Brak komentarzy: